Bookmark and Share

Chovatelé

Vydáno dne 03. 12. 2007 (7654 x přečteno)

Život na venkově byl vždycky spojen s chovem drobného domácího zvířectva. Na žádném dvoře nechyběli králíci, slepice, kozy, holubi. Když se začaly na počátku dvacátého století zakládat spolky, ani chovatelé nechtěli být pozadu. Strážovská chovatelská organizace byla založena v roce 1941. Po druhé světové válce, snad proto, že mnoho členů odešlo osidlovat pohraničí, se spolek rozpadl. V roce 1949 byl opět ve Strážově obnoven „Spolek chovatelů drobných hospodářských zvířat“. Jednatelem a duší spolku byl tehdy Milouš Haas, avšak po jeho smrti v polovině padesátých let organizace zanikla. Z podnětu okresní chovatelské organizace se 14. dubna 1962 uskutečnila ustavující členská schůze „Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva ve Strážově“, tzn. již třetí v řadě chovatelských organizací v naší obci. Spolek, který v příštím roce oslaví pětačtyřicáté výročí, pravidelně organizoval a organizuje pouťové výstavy drobného zvířectva. Několikrát byl Strážov hostitelem okresních chovatelských výstav.


 

Místní organizace Českého svazu chovatelů v současné době sdružujeme 22 chovatelů se širokým spektrem chovaných druhů. Členové se zabývají chovem drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva. Předsedou spolku je Jindřich Šedlbauer, funkci místopředsedy pak zastává Josef Fürbacher. Je všeobecnou pravdou, že chovatelství v současné době mladou generaci příliš neláká, ale místní organizace je trošku výjimkou, neboť mezi členskou základnou je také několik chovatelů z řad mladé generace.

 

 

 


Zdroj: Město Strážov