Bookmark and Share

Invalidé

Vydáno dne 03. 12. 2007 (8090 x přečteno)

Místní organizace Svazu zdravotně postižených ŠUMAVA vznikla ve Strážově v srpnu 1976. V současné době je ve Strážově registrováno 53 členů. Předsedou je pan Josef Vaněk a funkci jednatelky vykonává paní Blažena Faltýnová.


Pestrá škála činnosti je zaměřena nejen na členy organizace, ale spolek připravuje také akce pro širokou veřejnost. Pravidelně pořádá podzimní poznávací zájezdy po Šumavě a dvakrát ročně zdravotní i jiné přednášky. Nesmíme zapomenout ani na charitativní akce, které organizace ve Strážově zajišťuje. Jednou z nich je například sběr šatstva, o němž vás informujeme na jiném místě našeho zpravodaje. V souvislosti s činností spolku je určitě vhodné také zmínit, že právě z iniciativy svazu zdravotně postižených vznikla myšlenka vybudovat na zdravotním středisku výtahovou plošinu. To je jen krátký nástin aktivit organizace, která u nás sdružuje většinou občany střední a starší generace, avšak množstvím pořádaných akcí si určitě nezadá s jinými spolky.


Zdroj: Město Strážov