Bookmark and Share

Včelaři

Vydáno dne 03. 12. 2007 (7627 x přečteno)

Včelařský spolek ve Strážově patří mezi nejstarší včelařské spolky na okrese. Ustavující valná hromada se konala 1. února 1920 v hostinci u Soukupů. Ze Strážova a blízkého i vzdálenějšího okolí se tehdy sešlo 27 zakládajících členů. Členská základna bývala velice různorodá – včelařili rolníci, řemeslníci, obchodníci i učitelé.


Po 87 letech od svého založení má místní organizace Českého svazu včelařů 41 členů, kteří chovají 501 včelstev. Předsedou spolku je Jiří Toman z Opálky a jednatelem Jiří Toman z Vítně. Členská základna je ze širokého okolí (Dešenice, Běšiny, Dubová Lhota, ...). Mužů je sice většina, přesto jsou ve spolku i včelařky. Na pravidelných členských schůzích si včelaři nejen vyměňují zkušenosti, ale jsou též informováni o nových trendech v chovu včel. Nezbytnou činností je také léčba včelstev proti varoáze.


Zdroj: Město Strážov