Nové náměstí ve Strážově


17.05.2011 15:32 ADAMEC Jan

Jak jsme vás informovali, podařilo se nám získat dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci s názvem „Revitalizace městské památkové zóny – I. etapa“. Projekt je zaměřen na celkovou rekonstrukci strážovského náměstí a slepé ulice u měšťanské školy. V současné době je již podepsána dotační smlouva s finančním příslibem dotace ve výši 92,5% z evropských fondů. Na konci března pak rozběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Z šesti přihlášených uchazečů byla v souladu s legislativou o zadávání veřejných zakázek vybrána firma Silnice Klatovy a.s., která předložila nejnižší nabídkovou cenu ve výši 5,9 mil. Kč. Pokud se některá z neúspěšných firem neodvolá a vše bude probíhat dle plánu, budou na počátku května zahájeny stavební práce. Předběžný harmonogram stavby počítá s jejím dokončením v srpnu letošního roku. Jako každá stavba, bude i rekonstrukce náměstí spojena s omezením vyplývajícím ze stavebních prací. Věříme, že tuto situaci pochopíte a budete mít s tímto strpení.

Komentář k článku


17. 05. 2011

Pár fotek z rekonstrukce našeho náměstí najdete zde :

http://mesto.strazov.cz/web_album.php?akce=self&album=291 .

Co tomu říkáte ? 

ADAMEC Jan
17. 05. 2011

Na stránky byl přidán komentář k rekonstrukci náměstí ve Strážově. Já bych řekl, že to je velice zajímavé téma těchto dnů a doufám, že to bude reprezentovat Strážov.

ADAMEC Jan